spinner

Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Obsługa przedsiębiorców

Kompleksowa pomoc w zakresie odzyskiwania wierzytelności (od wezwania do zapłaty, przez prowadzenie negocjacji z dłużnikami, przygotowywanie projektów ugód, po prowadzenie postępowań egzekucyjnych), przygotowywanie projektów umów, obsługa przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności.

Odszkodowania

Prowadzenie spraw w zakresie dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku błędów medycznych czy wypadków komunikacyjnych, jak również odszkodowania i zadośćuczynienia wynikające z tzw. „zmarnowanego urlopu” czy naruszenia dóbr osobistych.

Obsługa osób fizycznych

Prawo cywilne

Prowadzenie spraw  cywilnych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych ( m.in. sprawy o zapłatę, ochronę własności, wydanie rzeczy, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, skargi paulińskie) oraz przygotowywanie i opiniowanie umów ( m.in. umowy sprzedaży, zlecenia i o dzieło, umowy najmu/dzierżawy, umowy pożyczki, darowizny).

Prawo rodzinne

Kompleksowe prowadzenie spraw rozwodowych i alimentacyjnych, a także związanych z opieką nad dziećmi (władza rodzicielska, kontakty, opieka, świadczenia socjalne).

Prawo spadkowe

Kompleksowa pomoc w zakresie przyjęcia spadku ( stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku), odrzucenia spadku, uzyskania zachowku.

Prawo pracy

Reprezentacja zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy, poradnictwo w zakresie prawidłowości rozwiązania stosunku pracy oraz roszczenia z tego tytułu (zapłata wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia, mobbing)

Prawo karne

Reprezentowanie w sprawach karnych i o wykroczenia, aktywna pomoc zarówno osobom podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń teraz +48 503 801 650