Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Autor: Ewelina Nikelska

Sprawy Spadkowe – nabycie spadku, odrzucenie spadku - prawnik Gdańsk   Sprawy spadkowe są jedną z najbardziej wrażliwych i skomplikowanych dziedzin prawa, bowiem nabycie spadku lub odrzucenie spadku wiąże się z trudnymi emocjonalnie momentami w życiu, takimi jak śmierć bliskiej osoby. Ponadto spory rodzinne i niejasności dotyczące dziedziczenia mogą wprowadzać dodatkowy stres i niepewność. W takich sytuacjach ważne jest, aby mieć wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże przejść przez skomplikowane procedury prawne, a także doradzi czy w danej sprawie nabycie spadku jest zasadne, a może odrzucenie spadku, będzie lepszym rozwiązaniem, które pomoże uniknąć dziedziczenia długów po zmarłym spadkodawcy. Przyjęcie Spadku - Nabycie Spadku Przyjęcie spadku

Dziś o uldze dla klasy średniej, którą wprowadzono by zrekompensować przedsiębiorcom, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Czy na pewno spełni ona swoją rolę? Dla kogo ulga dla klasy średniej? Otóż ulgą dla klasy średniej zostały objęte osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Tym samym ulgi nie otrzymają zleceniobiorcy, emeryci, przedsiębiorcy rozliczający się liniowo czy na ryczałcie.  Przedział dochodów Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, których roczny przychód (nie dochód) plasuje się w przedziale od 68 412 złotych do 133 692 złoty brutto. Aby wyliczyć kwotę ulgi należy

W ostatnim czasie, we wszystkich środkach masowego przekazu głównymi tematami są: inflacja, pandemia i Nowy Polski Ład. Dziś parę słów o ulgach w podatkach.  Według zapowiedzi rządu na programie powinno zyskać 18 milionów Polaków, natomiast pozostali pomimo tego, że nie zyskają to nie powinni stracić. Jak będzie? Czas pokaże. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie płatników, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Wśród głównych zmian możemy wymienić: Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych, natomiast dla wspólnie rozliczających się małżonków kwota ta wyniesie 60 000 złotych – co oznacza, że podatek zapłaci się dopiero od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku Osoby zarabiające ponad 120 000

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją tematu rozpoczętego tydzień temu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego względem małżonka. ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA Uzyskanie alimentów od byłego małżonka możliwe jest w dwóch sytuacjach, gdy sąd orzekając rozwód nie orzekł o winie małżonków (orzekł o winie obojga małżonków) bądź też orzekł o wyłącznej winie jednego z małżonków. Alimenty można otrzymać już w trakcie trwania postępowania, wtedy wraz z pozwem konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie, w którym strona domaga się alimentów na czas trwania postępowania, oczywiście roszczenie takie musi zostać uprawdopodobnione. ALIMENTY W PRZYPADKU BRAKU WINY MAŁŻONKA Sąd rozwiązując małżeństwo poprzez rozwód może w wyroku

Wielokrotnie poruszaną kwestią, podczas rozwodu są alimenty dla drugiego małżonka. Najczęściej zadawane pytania dotyczą tego kiedy można domagać się alimentów od byłego małżonka, jak długo można otrzymywać alimenty oraz od czego zależy wysokość alimentów. W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania. ALIMENTY DLA MAŁŻONKA Wydaje się oczywistym, że na małżonkach ciążą wzajemne obowiązki, jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka, o czym nierzadko jedna ze stron zapomina. Nie każdy ma świadomość, że alimenty może uzyskać nie tylko po orzeczeniu przez sąd rozwodu, ale również w trakcie trwania małżeństwa. Należy wyróżnić sytuacje, kiedy małżonek lub były małżonek może ubierać

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie? W poprzednich wpisach była mowa o warunkach formalnych jakie powinien spełniać pozew o rozwód, kolejną istotną kwestią jest, czy rozwiązanie małżeństwa ma nastąpić z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie. Możemy wyróżnić 3 rodzaje orzeczeń: - orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, - orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, - orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków. Wielokrotnie w pracy kancelarii spotykamy się z klientami, którzy chcą się rozwieść z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, duża część z tych osób działa pod wpływem emocji i chęci ukarania nielojalnego małżonka, nie zawsze

Rozwód to bez wątpienia trudne przeżycie, wywołujące liczne, skrajne emocje, dlatego też w tak trudnym momencie życia liczy się profesjonalna pomoc, która pozwoli uniknąć popełniania niepotrzebnych błędów i wytyczy dalszą drogę działania, tu pomocny może okazać się radca prawny lub adwokat, który napisze lub odpowie na pozew o rozwód, a także zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym. Wiele osób próbuje sporządzić pozew rozwodowy samodzielnie, ale czy wystarczy samo napisanie, że małżeństwo ustało i opisanie, dlaczego małżonkowie nie chcą już w nim trwać? Wydaje się, że tak właśnie powinno być i wtedy z reguły zaczynają się problemy, z wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu sprowadza się do tego, że taki rodzic, bez zgody Sądu nie może decydować o ważnych kwestiach związanych z dzieckiem i jego majątkiem. Przy tym Sąd ograniczając władzę rodzicielską może dodatkowo powołać kuratora, który będzie wsparciem dla rodziny, a w skrajnych przypadkach Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek, następuje najczęściej, gdy rodzice dziecka się rozstają i nie są w stanie wspólnie sprawować opieki nad dzieckiem, najczęstszym tego powodem jest zaostrzony konflikt lub wyjazd jednego

Mamo, tato co Ci wolno? Problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej. O tym czym jest władza rodzicielska była mowa w poprzednim poście, dziś o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Dobro dziecka nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dlatego też, aby odnaleźć definicję należy poszukać w doktrynie i judykaturze. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego z związku z tym, że nie ma definicji ustawowej pojęcia "dobro dziecka", jego rozumienie zależy od konkretnych okoliczności

Częstym problemem wśród naszych klientów jest rozróżnienie istotnych kwestii jakimi są opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Pojęcia te są zazwyczaj ze sobą utożsamiane, tym czasem są to zupełnie różne instytucje, na czym polegają i czym się różnią postaramy się wyjaśnić w tym i następnych wpisach. Dziś o władzy rodzicielskiej. Czym jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i trwa do momentu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska może przysługiwać tylko jednemu