Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

i

Blog

Rozwód to bez wątpienia trudne przeżycie, wywołujące liczne, skrajne emocje, dlatego też w tak trudnym momencie życia liczy się profesjonalna pomoc, która pozwoli uniknąć popełniania niepotrzebnych błędów i wytyczy dalszą drogę działania, tu pomocny może okazać się radca prawny lub adwokat, który napisze lub odpowie na pozew o rozwód, a także zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym. Wiele osób próbuje sporządzić pozew rozwodowy samodzielnie, ale czy wystarczy samo napisanie, że małżeństwo ustało i opisanie, dlaczego małżonkowie nie chcą już w nim trwać? Wydaje się, że tak właśnie powinno być i wtedy z reguły zaczynają się problemy, z wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu sprowadza się do tego, że taki rodzic, bez zgody Sądu nie może decydować o ważnych kwestiach związanych z dzieckiem i jego majątkiem. Przy tym Sąd ograniczając władzę rodzicielską może dodatkowo powołać kuratora, który będzie wsparciem dla rodziny, a w skrajnych przypadkach Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek, następuje najczęściej, gdy rodzice dziecka się rozstają i nie są w stanie wspólnie sprawować opieki nad dzieckiem, najczęstszym tego powodem jest zaostrzony konflikt lub wyjazd jednego

Mamo, tato co Ci wolno? Problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej. O tym czym jest władza rodzicielska była mowa w poprzednim poście, dziś o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Dobro dziecka nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dlatego też, aby odnaleźć definicję należy poszukać w doktrynie i judykaturze. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego z związku z tym, że nie ma definicji ustawowej pojęcia "dobro dziecka", jego rozumienie zależy od konkretnych okoliczności

Częstym problemem wśród naszych klientów jest rozróżnienie istotnych kwestii jakimi są opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Pojęcia te są zazwyczaj ze sobą utożsamiane, tym czasem są to zupełnie różne instytucje, na czym polegają i czym się różnią postaramy się wyjaśnić w tym i następnych wpisach. Dziś o władzy rodzicielskiej. Czym jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i trwa do momentu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska może przysługiwać tylko jednemu

W ostatnim czasie zwrócono się do nas z zapytaniem, dotyczącym świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Problem polegał na tym, iż rozwiedzeni rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem w sposób naprzemienny, jednak bez literalnego określenia w wyroku rozwodowym o ustanowieniu sprawowania opieki w sposób naprzemienny. Oznaczało to, że ojciec dziecka, mimo braku orzeczenia opieki naprzemiennej w wyroku rozwodowym, sprawował nad dzieckiem opiekę przez około 150 dni w roku, pomimo tego organ odmówił mu przyznania połowy świadczenia. W przypadku orzeczenia w wyroku rozwodowym o opiece naprzemiennej rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje oboju rodzicom rozwiedzionym w wysokości połowy kwoty świadczenia za dany miesiąc, z zastrzeżeniem, że dziecko