Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Prawo Podatkowe

Dziś o uldze dla klasy średniej, którą wprowadzono by zrekompensować przedsiębiorcom, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Czy na pewno spełni ona swoją rolę? Dla kogo ulga dla klasy średniej? Otóż ulgą dla klasy średniej zostały objęte osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Tym samym ulgi nie otrzymają zleceniobiorcy, emeryci, przedsiębiorcy rozliczający się liniowo czy na ryczałcie.  Przedział dochodów Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, których roczny przychód (nie dochód) plasuje się w przedziale od 68 412 złotych do 133 692 złoty brutto. Aby wyliczyć kwotę ulgi należy

W ostatnim czasie, we wszystkich środkach masowego przekazu głównymi tematami są: inflacja, pandemia i Nowy Polski Ład. Dziś parę słów o ulgach w podatkach.  Według zapowiedzi rządu na programie powinno zyskać 18 milionów Polaków, natomiast pozostali pomimo tego, że nie zyskają to nie powinni stracić. Jak będzie? Czas pokaże. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie płatników, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Wśród głównych zmian możemy wymienić: Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych, natomiast dla wspólnie rozliczających się małżonków kwota ta wyniesie 60 000 złotych – co oznacza, że podatek zapłaci się dopiero od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku Osoby zarabiające ponad 120 000