Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

i

Cennik

 

PRAWO RODZINNE 

 

Porada prawna 

od 250 do 300 złotych

Prowadzenie sprawy o alimenty 

od 3000 złotych

Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej 

od 3000 złotych

Sądowe regulowanie kontaktów z dzieckiem 

od 3500 złotych

Czynności przekraczające zwykły zarząd 

od 2500 złotych

Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa 

od 3500 złotych

Rozwód bez orzekania o winie 

od 3500 złotych

Rozwód z orzekaniem o winie 

od 6500 złotych

Projekt planu wychowawczego 

od 500 złotych

Sądowy podział majątku 

od 5000 złotych

Ustanowienie rozdzielności majątkowej 

od 4500 złotych

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wstecz 

od 4500 złotych

Ubezwłasnowolnienie/przymusowe leczenie 

od 3500 złotych

 

Niniejszy cennik ma charakter przykładowy, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w sprawach skomplikowanych, dokonujemy indywidualnej wyceny.

Koszty zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji – od 450 złotych .