Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Nowy polski Ład – ulga dla klasy średniej

Dziś o uldze dla klasy średniej, którą wprowadzono by zrekompensować przedsiębiorcom, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Czy na pewno spełni ona swoją rolę?

Dla kogo ulga dla klasy średniej?

Otóż ulgą dla klasy średniej zostały objęte osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/menedzer-mezczyzna-sprawdzanie-pracy-finanse_1027098.htm

nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Tym samym ulgi nie otrzymają zleceniobiorcy, emeryci, przedsiębiorcy rozliczający się liniowo czy na ryczałcie. 

Przedział dochodów

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, których roczny przychód (nie dochód) plasuje się w przedziale od 68 412 złotych do 133 692 złoty brutto. Aby wyliczyć kwotę ulgi należy posłużyć się wzorem (iloczyn przychodów i wskaźnika zależnego od przedziału przychodów) lub  skorzystać z kalkulatorów, które możemy znaleźć w Internecie.

 

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej 

Przychody (brutto) Wartość ulgi
przychód do 68 411,99 złotych  nie przysługuje ulga
przychód od 68 412 złotych do 102 588 złotych  (przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
przychód od 102 588,01 złotych do 133 692 złotych (przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17
przychód od 133 692,01 złotych w górę nie przysługuje ulga

Kiedy można rozliczyć ulgę dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej może zostać rozliczona na dwa sposoby, w zeznaniu rocznym lub na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie roczne będzie korzystne dla osób, które mają kilka źródeł dochodu i nie kwalifikują się do ulgi w rozliczeniach comiesięcznych, natomiast po ich zliczeniu na koniec roku osiągną wymagany próg dla odliczenia ulgi dla klasy średniej.

Obliczenie ulgi dla klasy średniej w wariancie comiesięcznym

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, przychód od 5 701 złotych do 8 549 złotych

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, przychód od 8 549 złotych do 11 141 złotych

A – to comiesięczne przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Przy odliczeniach comiesięcznych, należy pamiętać, że przekroczenie wskazanych progów podatkowych spowoduje obowiązek zwrotu ulgi w całości wraz z odsetkami. Tak więc w sytuacji, gdy nie mamy pewności jak będą wyglądały nasze przychody w danym roku, bezpieczniejszym rozwiązaniem może być nieuwzględnianie ulgi w comiesięcznych zaliczkach.