Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Nowy Polski Ład

W ostatnim czasie, we wszystkich środkach masowego przekazu głównymi tematami są: inflacja, pandemia i Nowy Polski Ład. Dziś parę słów o ulgach w podatkach. 

Według zapowiedzi rządu na programie powinno zyskać 18 milionów Polaków, natomiast pozostali pomimo tego, że nie zyskają to nie powinni stracić. Jak będzie? Czas pokaże.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie płatników, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Wśród głównych zmian możemy wymienić:

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych, natomiast dla wspólnie rozliczających się małżonków kwota ta wyniesie 60 000 złotych – co oznacza, że podatek zapłaci się dopiero od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku

Osoby zarabiające ponad 120 000 złotych rocznie zapłacą wyższy podatek dochodowy, który wyniesie 32%, natomiast osoby których roczny dochód przekroczy 1 milion złotych, zobowiązane są dodatkowo uiścić tzw. podatek solidarnościowy. Również drugi próg podatkowy został zwiększony do kwoty 120 000 złotych.

Dużo kontrowersji budzi wprowadzona przez Nowy Ład ulga dla klasy średniej, która ma „łagodzić” zmiany związane z podwyższeniem składki zdrowotnej i brakiem możliwości jej odliczenia.

Komu przysługuje ulga dla klasy średniej? Podatnikom, którzy:

  • rozliczają PIT na zasadach ogólnych według skali;
  • uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • osiągają roczne dochody w przedziale od 68 412 złotych do 133 692 złotych rocznie, czyli od 5701 złotych do 11141 złotych brutto miesięcznie.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę ulga dla klasy średniej będzie co miesiąc automatycznie pomniejszać ich zaliczki na PIT, a przedsiębiorcy będą mogli odliczyć ulgę w rozliczeniu rocznym.

Duży chaos wywołał PIT-2 czyli oświadczenie, w którym pracownik, upoważnia pracodawcę do uwzględniania przy obliczaniu zaliczki na podatek kwoty wolnej od podatku. Niektóre grupy zawodowe, które nie złożyły oświadczenia PIT-2  „straciły” w skali miesiąca kilkaset złotych ze swojego wynagrodzenia, głównie ze względu na podwyżkę składki zdrowotnej, brak możliwości jej odliczenia, a także nie uwzględnienie kwoty wolnej od podatku. „Stracone” pieniądze podatnik może odzyskać dopiero odliczając kwotę wolną od podatku w rocznym rozliczeniu, jednak ta „rekompensata” możliwa będzie dopiero w kolejnym roku.

W następnym wpisie będziemy kontynuowali temat ulg podatkowych.