Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Nikelska

Obowiązek alimentacyjny względem małżonka cz. 1

Wielokrotnie poruszaną kwestią, podczas rozwodu są alimenty dla drugiego małżonka. Najczęściej zadawane pytania dotyczą tego kiedy można domagać się alimentów od byłego małżonka, jak długo można otrzymywać alimenty oraz od czego zależy wysokość alimentów. W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania.

ALIMENTY DLA MAŁŻONKA

Wydaje się oczywistym, że na małżonkach ciążą wzajemne obowiązki, jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka, o czym nierzadko jedna ze stron zapomina. Nie każdy ma świadomość, że alimenty może uzyskać nie tylko po orzeczeniu przez sąd rozwodu, ale również w trakcie trwania małżeństwa. Należy wyróżnić sytuacje, kiedy małżonek lub były małżonek może ubierać się o alimenty. Możemy więc wyróżnić, alimenty:

– w czasie trwania małżeństwa;

– jako zabezpieczenie na czas trwania postępowania rozwodowego;

– po ustaniu małżeństwa w przypadku braku orzeczenia o winie stron;

– po ustaniu małżeństwa z wyłącznej winy jednego z małżonków.

 

W tym artykule omówiony zostanie obowiązek alimentacyjny w czasie trwania małżeństwa.

 

ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której jeden z małżonków przestaje dokładać się do domowego budżetu, przenosząc tym samym wszelkie opłaty na drugiego, często mającego ograniczone środki finansowe małżonka. Dla wielu osób taka sytuacja wydaje się bez wyjścia, godząc się na to, pokrywają całość wydatków lub zaciągają pożyczki na pokrycie bieżących zobowiązań. W takiej sytuacji, istnieje rozwiązanie, wykorzystywany małżonek może wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie wypłacania jednemu z małżonków wynagrodzenia drugiego małżonka. W ten sposób sąd może zobowiązać pracodawcę małżonka do wypłaty wynagrodzenia lub jego części drugiemu małżonkowi. 

Należy jednak zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny małżonków względem siebie zależny jest od ich sił i możliwości  zarobkowych, majątkowych. Sąd przy ocenie wypełniania przez małżonków obowiązku alimentacyjnego weźmie też pod uwagę ich osobiste starania w wychowanie dzieci oraz pracę we wspólnym gospodarstwie domowym. Orzeczenie sądu w kwestii alimentacji drugiego małżonka będzie obowiązywało nawet, gdy przestaną prowadzić wspólne gospodarstwo domowe (aby to zmienić konieczne będzie wystąpienie z żądaniem uchylenia lub zmiany orzeczenia sadu).

W drugiej części artykułu opiszę obowiązek alimentacyjny po ustaniu małżeństwa. Między innymi:

  • Alimenty od byłego małżonka,
  • Alimenty w przypadku braku winy małżonka oraz przy wyłącznej winie,
  • Oraz od czego zależy wysokość alimentów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kancelarią, prowadzimy kompleksową obsługę spraw rozwodowych, w tym ustalanie wysokości alimentów na małżonka oraz dzieci.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga. Następny wpis zostanie zamieszczony w przyszłym tygodniu.