Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Obowiązek alimentacyjny względem małżonka cz. 2

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją tematu rozpoczętego tydzień temu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego względem małżonka.

ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA

Uzyskanie alimentów od byłego małżonka możliwe jest w dwóch sytuacjach, gdy sąd orzekając rozwód nie orzekł o winie małżonków (orzekł o winie obojga małżonków) bądź też orzekł o wyłącznej winie jednego z małżonków. Alimenty można otrzymać już w trakcie trwania postępowania, wtedy wraz z pozwem konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie, w którym strona domaga się alimentów na czas trwania postępowania, oczywiście roszczenie takie musi zostać uprawdopodobnione.

ALIMENTY W PRZYPADKU BRAKU WINY MAŁŻONKA

Sąd rozwiązując małżeństwo poprzez rozwód może w wyroku orzec o alimentach na rzecz drugiego małżonka, również wtedy, gdy nie orzeka o winie. Dzieje się tak w wyjątkowych sytuacjach, a przesłanką do orzeczenia alimentów jest niedostatek w jakim znalazł się małżonek w wyniku zakończenia małżeństwa. W doktrynie niedostatek to sytuacja, w której były małżonek nie jest w stanie, własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, a więc na przykład nie posiada pracy, nie posiada prawa do emerytury czy renty, chodzi o sytuacje, gdy były małżonek nie zaspokaja swoich podstawowych potrzeb, nie ze swojej winy. Należy pamiętać, że sąd nie orzeknie alimentów, w przypadku, gdy były małżonek roztrwonił zgromadzony majątek lub niegospodarnie prowadzi swoje gospodarstwo domowe. 

ALIMENTY OD WYŁĄCZNIE WINNEGO MAŁŻONKA

Kolejnym przypadkiem, w którym były małżonek może uzyskać alimenty, jest sytuacja, w której w wyniku orzeczenia rozwodu znacznie pogorszyła się jego sytuacja życiowa, warunkiem jest jednak orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Były małżonek nie musi pozostawać w niedostatku, wystarczy, że po rozwodzie jego stopa życiowa istotnie się pogorszyła. Alimentów można dochodzi pozwem rozwodowym, ale również w osobnym postępowaniu.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW

Wysokość alimentów jest zależna od kilku czynników m.in. od tego, czy zobowiązany do alimentów został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

W przypadku braku winy, sąd weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, chodzi o podstawowe potrzeby życiowe jak wyżywienie, opłaty za mieszkanie, odzież. Takie alimenty orzekane są tylko w przypadku niedostatku, gdy małżonek nie radzi sobie z zaspokajaniem bieżących, życiowych potrzeb, nie będą to więc wysokie kwoty. Sąd przy ocenie wysokości alimentów weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Alimentów od małżonka niewinnego rozpadu małżeństwa można domagać się przez okres do 5 lat od orzeczenia rozwodu, jednak w wyjątkowych sytuacjach, gdy sąd orzekł o alimentach, można domagać się przedłużenia obowiązku alimentacyjnego, mimo upływu wspomnianego okresu. Obowiązek wygaśnie w sytuacji, gdy uprawniony małżonek zawarł kolejny związek małżeński. 

Thanks to Mathieu Stern @mathieustern for making this photo available freely on Unsplash 🎁
https://unsplash.com/photos/1fzyz-bmKBw

W drugim przypadku alimenty mogą być znacznie wyższe, wszystko zależy od stopy życiowej i tego jak zmieniła się sytuacja, głównie finansowa, niewinnego rozkładu pożycia, małżonka. W tej kwestii sąd weźmie pod uwagę na jakim poziomie żył uprawniony do alimentów małżonek oraz jak „funkcjonuje” po rozwodzie, jeśli zmiana będzie istotna, to wysokość alimentów powinna rekompensować „pokrzywdzonemu” małżonkowi gorsze warunki życiowe, tak aby uprawniony żył na porównywalnej stopie życiowej co zobowiązany.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kancelarią, prowadzimy kompleksową obsługę spraw rozwodowych, w tym ustalanie wysokości alimentów na małżonka oraz dzieci.