Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Alt zdjęcia

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie rozwiązań prawnych dla firm, pomagając w założeniu działalności gospodarczej lub spółki następnie doradzając w rozwiązywaniu bieżących problemów, z jakimi spotyka się przedsiębiorca na rynku. Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie:

wyboru formy prawnej, w jakiej ma być prowadzona działalność gospodarcza;

przygotowania i złożenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do założenia działalności gospodarczej;

przygotowania projektów umów i dokumentacji wewnątrzzakładowej;

mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentem oraz innymi przedsiębiorcami;

obsługi w zakresie prawa pracy;

reprezentacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;

prowadzenia postępowań egzekucyjnych i windykacji należności (przedsądowej i przedeg-zekucyjnej);