Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Mamo, tato co Ci wolno? Problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej.

O tym czym jest władza rodzicielska była mowa w poprzednim poście, dziś o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Dobro dziecka nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dlatego też, aby odnaleźć definicję należy poszukać w doktrynie i judykaturze. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego z związku z tym, że nie ma definicji ustawowej pojęcia „dobro dziecka”, jego rozumienie zależy od konkretnych okoliczności faktycznych, w jakich znajduje się dziecko. Należy w szczególności uwzględnić uprawnienie do ochrony życia i zdrowia, prawidłowego i niezakłóconego rozwoju oraz poszanowania godności i udziału w procesie decydowania o swojej sytuacji. Dobro (interes) dziecka ma znaczenie nadrzędne i wymaga rozważenia w każdej sprawie dotyczącej opieki nad małoletnim, a więc również w sprawie o jego przysposobienie i to zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami, gdy władza zostanie ograniczona jednemu z rodziców lub obojgu. W praktyce sformułowanie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej sprawia rodzicom ogromny problem, niejednokrotnie wtedy pojawiają się w kancelarii z zobowiązaniem Sądu do sprecyzowania wniosku i wskazania w jaki sposób czy też do jakich obowiązków władza rodzicielska ma zostać ograniczona. Często skłóceni rodzice we wniosku wskazują, że nie chcą, aby były małżonek/partner decydował o określonych aspektach życia ich dziecka, jednak nie na tym to polega. Prawidłowo sformułowany wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie zawierał tzw. pozytywny zakres obowiązków, a więc wskazanie tylko tych obowiązków, które po ograniczeniu rodzicowi władzy rodzicielskiej będą mu przysługiwały, najczęściej jest to decydowanie o kwestiach najważniejszych, jak leczenie, zmiana miejsca zamieszkania czy wyjazd zagraniczny.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a wina rodzica

W społeczeństwie funkcjonują pewne stereotypy, tak samo jest w przypadku władzy rodzicielskiej, gdy władza rodzicielska jest ograniczana, od razu rodzic jest klasyfikowany jako „ten zły”. Rzeczywiście można wymienić całą masę przypadków zawinionych, gdy władza rodzicielska została ograniczona ze względu na rażące naruszanie interesów, dobra dziecka, jednak nie zawsze tak jest. Sąd każdorazowo przy orzekaniu o separacji, rozwodzie czy unieważnieniu małżeństwa orzeka o władzy rodzicielskiej i decyduje czy władzę rodzicielską zachowa oboje rodziców czy tylko jeden. Przykładowo, gdy rodzice pozostają ze sobą w konflikcie, Sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzica, pod którego opieką dziecko nie pozostaje, w takiej sytuacji, mimo że konflikt zagraża dziecku, niejednokrotnie trudno mówić o winie tylko jednego rodzica, tego któremu władza rodzicielska zostaje ograniczona.

Temat ograniczenia władzy rodzicielskiej dotyczy wielu wątków, kancelaria chętnie odpowie na pytania, pomoże w sporządzeniu wniosków i doradzi, można się z nami kontaktować 24h na dobę poprzez formularz kontaktowy, a także w godzinach pracy kancelarii pod numerem 503 801 650.