Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Nikelska

https://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/d/divorce.html

Pozew o rozwód – czyli jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy

Rozwód to bez wątpienia trudne przeżycie, wywołujące liczne, skrajne emocje, dlatego też w tak trudnym momencie życia liczy się profesjonalna pomoc, która pozwoli uniknąć popełniania niepotrzebnych błędów i wytyczy dalszą drogę działania, tu pomocny może okazać się radca prawny lub adwokat, który napisze lub odpowie na pozew o rozwód, a także zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym.

Wiele osób próbuje sporządzić pozew rozwodowy samodzielnie, ale czy wystarczy samo napisanie, że małżeństwo ustało i opisanie, dlaczego małżonkowie nie chcą już w nim trwać? Wydaje się, że tak właśnie powinno być i wtedy z reguły zaczynają się problemy, z wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych złożonego pisma procesowego, bowiem pozew o rozwód powinien zawierać pewne obligatoryjne elementy, jakie „narzuca” postępowanie cywilne.

https://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/d/divorce.html

https://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/d/divorce.html

W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na przesłanki orzeczenia rozwodu, które uzasadniają pozew o rozwód. Otóż orzeczenie rozwodu przez Sąd możliwe jest w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, Sąd zbada czy ustała więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa. Ustanie pomiędzy małżonkami tych trzech więzi z reguły daje podstawy do tego, że Sąd orzeka o rozwodzie. Nie zawsze jednak, gdy nastąpi rozpad pożycia Sąd orzeknie o rozwodzie, w takich sytuacjach mówimy o negatywnych przesłankach orzeczenia rozwodu są nimi np. dobro małoletnich dzieci, zasady współżycia społecznego czy wina małżonka składającego pozew o rozwód.

Przyjmując, że przesłanki orzeczenia rozwodu występują i mamy do czynienia z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia pomiędzy małżonkami, należy się skupić na tym jakie elementy powinien zawierać pozew, bowiem warunki formalne jakie powinien spełniać pozew o rozwód są niezwykle istotne, o czym poinformuje Państwa każdy prawnik. Elementami pozwu, które pozwolą Państwu stworzyć wzór pozwu o rozwód są:

  • oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany (Sąd Okręgowy),
  • dane stron – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
  • oznaczenie pisma procesowego – Pozew o rozwód,
  • określenie żądania – orzeczenie rozwodu (oznaczenie czy z orzekaniem o winie), w przypadku małoletnich dzieci złożenie planu rodzicielskiego lub wniosku o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, opieki i kontaktów,
  • wskazanie dowodów jakie powód przytacza w uzasadnieniu pozwu,
  • informacja o próbach pozasądowego rozwiązania sporu lub mediacjach,
  • uzasadnienie pozwu (wszelkie okoliczności jakie przyczyniły się do rozpadu pożycia),

Istotnym jest, aby pod pozwem rozwodowym podpisał się powód (a w przypadku reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika adwokat lub radca prawny). Równie ważnym jest załączenie do pozwu załączników i wymienienie ich na końcu pozwu. Wśród załączników powinien znaleźć się odpis aktu małżeństwa oraz w przypadku małoletnich dzieci, odpisy aktów urodzenia. Sąd nie zajmie się sprawą bez załączenia dowodu uiszczenia opłaty sądowej, która w sprawach rozwodowych jest stała i wynosi 600 złotych.

Wskazane powyżej elementy składają się na ogólny wzór pozwu rozwodowego i powinny Państwu pokazać jakie obligatoryjne elementy powinien zawierać pozew o rozwód. Mając już ogólne pojęcie o tym powinien wyglądać pozew o rozwód, należałoby się zastanowić nad jego uzasadnieniem, a więc wskazaniem wszelkich okoliczności, które miały wpływ na trwały i zupełny rozpad pożycia. O tym jak napisać uzasadnienie do pozwu rozwodowego oraz kiedy zasadne jest orzeczenie o winie, w następnym wpisie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez naszą stronę, kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach rozwodowych.