Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Ludzie zdjęcie utworzone przez wayhomestudio - pl.freepik.com

Prawa i obowiązki wobec dziecka, czyli czym jest władza rodzicielska?

Częstym problemem wśród naszych klientów jest rozróżnienie istotnych kwestii jakimi są opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Pojęcia te są zazwyczaj ze sobą utożsamiane, tym czasem są to zupełnie różne instytucje, na czym polegają i czym się różnią postaramy się wyjaśnić w tym i następnych wpisach. Dziś o władzy rodzicielskiej.

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i trwa do momentu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska może przysługiwać tylko jednemu z rodziców, w następujących sytuacjach:

– drugi rodzic zmarł;

– drugi rodzic nie posiada zdolności do czynności prawnych;

– rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub prawo do wykonywania przez niego władzy rodzicielskiej zostało zawieszone;

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Najczęstszym przypadkiem jest sprawowanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, jednak prawo rodzinne przewiduje możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej (jednemu lub obojgu rodzicom), pozbawienia władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenia.

Często bywa tak, że rodzic składający pozew o rozwód wnioskuje o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, bowiem zakłada, że skoro opieka nad dzieckiem zostanie mu przyznana, to drugi rodzic powinien też utracić władzę rodzicielską nad dzieckiem. Nic bardziej mylnego, to Sąd zdecyduje, przy uwzględnieniu okoliczności sprawy i przede wszystkim dobra dziecka, czy władzę zachowa oboje rodziców, czy może jednemu z rodziców władza rodzicielska zostanie ograniczona lub całkowicie odebrana. Może wydarzyć się też tak, że mimo wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców Sąd uzna, iż zachodzi jedynie konieczność ograniczenia władzy rodzicielskiej (lub odwrotnie).

W następnych wpisach wyjaśnimy Państwu czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wskażemy różnice i doradzimy w jakich sytuacjach o nie wnioskować.