Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Alt zdjęcia

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi niezwykle szeroką gałąź prawa, reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów. Kancelaria w ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego zapewnia kompleksową obsługę prawną oraz udziela porad w sprawach o:

zapłatę;

ochronę własności;

wydanie rzeczy;

zasiedzenie;

zniesienie współwłasności;

naruszenie posiadania;

eksmisję;

wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy;

Ponadto kancelaria zajmuje się przygotowywaniem projektów i opiniowaniem umów, m.in. umowy sprzedaży, zlecenia i o dzieło, umowy najmu i dzierżawy oraz umowy pożyczki i darowizny.