Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Alt zdjęcia

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi specyficzną gałąź prawa, regulującą wrażliwą materię jaką niewątpliwie są sprawy rodzinne. Kancelaria poza sprawami rozwodowymi i o separację, udziela porad oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

Alimentacyjnych:

ustalenie alimentów dla małoletniego;

ustalenie alimentów dla małżonka;

uzyskanie alimentów od Funduszu Alimentacyjnego;

zabezpieczenie potrzeb rodziny;

podwyższenie, obniżenie alimentów;

zniesienie obowiązku alimentacyjnego;

stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;

egzekucja alimentów w kraju i za granicą

Opiekuńczych:

ustalenie kontaktów między rodzicami a dziećmi;

ustalenie kontaktów dziecka z członkami rodziny;

zmiana lub zakaz kontaktów;

ustalenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej;

ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;

sprawy związane z przysposobieniem dziecka, umieszczeniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ustalenie miejsca pobytu dziecka;

ustalenie opieki, opieka naprzemienna;

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (szkoła, leczenie, paszport, itp.);

ustalenie ojcostwa;

uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa;

zaprzeczenie macierzyństwa;