Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

W poprzednich wpisach była mowa o warunkach formalnych jakie powinien spełniać pozew o rozwód, kolejną istotną kwestią jest, czy rozwiązanie małżeństwa ma nastąpić z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie. Możemy wyróżnić 3 rodzaje orzeczeń:

– orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie,

– orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków,

– orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.

Wielokrotnie w pracy kancelarii spotykamy się z klientami, którzy chcą się rozwieść z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, duża część z tych osób działa pod wpływem emocji i chęci ukarania nielojalnego małżonka, nie zawsze mając ku temu przesłanki. 

Panuje powszechny pogląd, że niepodważalnym dowodem winy jest zdrada. Rzeczywiście często jest to najmocniejszy, tuż obok przemocy w rodzinie i nadużywania używek powód orzeczenia o winie. Jednak zdrada nie zawsze będzie wystarczającym argumentem do tego, żeby sąd orzekł rozwód z winy męża czy żony. Duże znaczenie będą miały okoliczności temu towarzyszące, a mianowicie kiedy zdrada miała miejsce, czy małżonkowie ze sobą mieszkali i czy na tym etapie istniało jeszcze pożycie małżeńskie, istnieje bowiem cała masa okoliczności współtowarzyszących zdradzie, którą sąd weźmie pod rozwagę. 

Podczas sporządzania pozwu należy poważnie przemyśleć czy warto domagać się orzeczenia o winie. Na tym etapie warto zasięgnąć opinii profesjonalnego pełnomocnika, bowiem prawnik od rozwodów, będzie wiedział czy dane zachowanie małżonka wypełni przesłanki orzeczenia o winie. Do typowych zachowań jakie przyczyniają się do orzeczenia o winie należą: naruszanie obowiązków wynikających z art. 23, 24, 27 k.r.i.o lub zasad współżycia społecznego, w wyniku których dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. 

Istotnym jest aby zawinione działanie lub zaniechanie, prowadziło do rozkładu pożycia, bowiem przykładowo zdrada małżonka po tym, jak pożycie pomiędzy nimi ustało znacznie wcześniej, nie będzie wystarczająca przesłanką do orzeczenia o winie. Istotne znaczenie będą miały też dowody jakie zgromadziliśmy, zdjęcia, nagrania, wydruki rozmów, billingi czy zeznania świadków. Orzeczenie o winie poza wewnętrzną satysfakcją „pokrzywdzonego” małżonka  otwiera drogę do uzyskania, nieograniczonych w czasie alimentów na swoją rzecz, niejednokrotnie też może mieć wpływ na władzę rodzicielską. Warto więc zanim napiszemy pozew o rozwód, rozważyć czy uzyskanie winy jest nam potrzebne, w tej kwestii pomocny może okazać się prawnik rozwodowy.

Jeśli mają Państwo wątpliwości czy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie lub chcą sporządzić pozew rozwodowy, zapraszamy do kontaktu, świadczymy rzetelną pomocy na wszystkich etapach spraw rozwodowych.