Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Kancelaria Prawna Gdynia Ewelina Nikelska

Świadczenie 500+ a opieka naprzemienna?

W ostatnim czasie zwrócono się do nas z zapytaniem, dotyczącym świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Problem polegał na tym, iż rozwiedzeni rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem w sposób naprzemienny, jednak bez literalnego określenia w wyroku rozwodowym o ustanowieniu sprawowania opieki w sposób naprzemienny. Oznaczało to, że ojciec dziecka, mimo braku orzeczenia opieki naprzemiennej w wyroku rozwodowym, sprawował nad dzieckiem opiekę przez około 150 dni w roku, pomimo tego organ odmówił mu przyznania połowy świadczenia.

W przypadku orzeczenia w wyroku rozwodowym o opiece naprzemiennej rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje oboju rodzicom rozwiedzionym w wysokości połowy kwoty świadczenia za dany miesiąc, z zastrzeżeniem, że dziecko jest pod opieką naprzemienną sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach i jest to zgodne z orzeczeniem sądu. Mimo, iż z przepisów wynika, że podział świadczenia wychowawczego na pół jest możliwy tylko w sytuacji, gdy opieka naprzemienna orzeczona jest w wyroku rozwodowym, to jednak praktyka i orzecznictwo wskazują, że rzeczywista opieka nad dzieckiem też ma znaczenie i w omawianym przypadku świadczenie również powinno zostać rozdzielone pomiędzy oboje rodziców po połowie.

Masz problem z uzyskaniem świadczenia wychowawczego lub ustaleniem opieki naprzemiennej, skontaktuj się z kancelarią, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.