Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

adwokat gdynia Tag

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu sprowadza się do tego, że taki rodzic, bez zgody Sądu nie może decydować o ważnych kwestiach związanych z dzieckiem i jego majątkiem. Przy tym Sąd ograniczając władzę rodzicielską może dodatkowo powołać kuratora, który będzie wsparciem dla rodziny, a w skrajnych przypadkach Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek, następuje najczęściej, gdy rodzice dziecka się rozstają i nie są w stanie wspólnie sprawować opieki nad dzieckiem, najczęstszym tego powodem jest zaostrzony konflikt lub wyjazd jednego