Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

alimenty Tag

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją tematu rozpoczętego tydzień temu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego względem małżonka. ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA Uzyskanie alimentów od byłego małżonka możliwe jest w dwóch sytuacjach, gdy sąd orzekając rozwód nie orzekł o winie małżonków (orzekł o winie obojga małżonków) bądź też orzekł o wyłącznej winie jednego z małżonków. Alimenty można otrzymać już w trakcie trwania postępowania, wtedy wraz z pozwem konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie, w którym strona domaga się alimentów na czas trwania postępowania, oczywiście roszczenie takie musi zostać uprawdopodobnione. ALIMENTY W PRZYPADKU BRAKU WINY MAŁŻONKA Sąd rozwiązując małżeństwo poprzez rozwód może w wyroku

Wielokrotnie poruszaną kwestią, podczas rozwodu są alimenty dla drugiego małżonka. Najczęściej zadawane pytania dotyczą tego kiedy można domagać się alimentów od byłego małżonka, jak długo można otrzymywać alimenty oraz od czego zależy wysokość alimentów. W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania. ALIMENTY DLA MAŁŻONKA Wydaje się oczywistym, że na małżonkach ciążą wzajemne obowiązki, jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka, o czym nierzadko jedna ze stron zapomina. Nie każdy ma świadomość, że alimenty może uzyskać nie tylko po orzeczeniu przez sąd rozwodu, ale również w trakcie trwania małżeństwa. Należy wyróżnić sytuacje, kiedy małżonek lub były małżonek może ubierać

W ostatnim czasie zwrócono się do nas z zapytaniem, dotyczącym świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Problem polegał na tym, iż rozwiedzeni rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem w sposób naprzemienny, jednak bez literalnego określenia w wyroku rozwodowym o ustanowieniu sprawowania opieki w sposób naprzemienny. Oznaczało to, że ojciec dziecka, mimo braku orzeczenia opieki naprzemiennej w wyroku rozwodowym, sprawował nad dzieckiem opiekę przez około 150 dni w roku, pomimo tego organ odmówił mu przyznania połowy świadczenia. W przypadku orzeczenia w wyroku rozwodowym o opiece naprzemiennej rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje oboju rodzicom rozwiedzionym w wysokości połowy kwoty świadczenia za dany miesiąc, z zastrzeżeniem, że dziecko