Jana Uphagena 27/509A, 80-237 Gdańsk

dochody Tag

Dziś o uldze dla klasy średniej, którą wprowadzono by zrekompensować przedsiębiorcom, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Czy na pewno spełni ona swoją rolę? Dla kogo ulga dla klasy średniej? Otóż ulgą dla klasy średniej zostały objęte osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Tym samym ulgi nie otrzymają zleceniobiorcy, emeryci, przedsiębiorcy rozliczający się liniowo czy na ryczałcie.  Przedział dochodów Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, których roczny przychód (nie dochód) plasuje się w przedziale od 68 412 złotych do 133 692 złoty brutto. Aby wyliczyć kwotę ulgi należy