Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

prawo rodzinne Tag

W ostatnim czasie zwrócono się do nas z zapytaniem, dotyczącym świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Problem polegał na tym, iż rozwiedzeni rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem w sposób naprzemienny, jednak bez literalnego określenia w wyroku rozwodowym o ustanowieniu sprawowania opieki w sposób naprzemienny. Oznaczało to, że ojciec dziecka, mimo braku orzeczenia opieki naprzemiennej w wyroku rozwodowym, sprawował nad dzieckiem opiekę przez około 150 dni w roku, pomimo tego organ odmówił mu przyznania połowy świadczenia. W przypadku orzeczenia w wyroku rozwodowym o opiece naprzemiennej rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje oboju rodzicom rozwiedzionym w wysokości połowy kwoty świadczenia za dany miesiąc, z zastrzeżeniem, że dziecko