Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

rodzice Tag

Mamo, tato co Ci wolno? Problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej. O tym czym jest władza rodzicielska była mowa w poprzednim poście, dziś o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Dobro dziecka nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dlatego też, aby odnaleźć definicję należy poszukać w doktrynie i judykaturze. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego z związku z tym, że nie ma definicji ustawowej pojęcia "dobro dziecka", jego rozumienie zależy od konkretnych okoliczności