Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Tag

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich z urzędu sprowadza się do tego, że taki rodzic, bez zgody Sądu nie może decydować o ważnych kwestiach związanych z dzieckiem i jego majątkiem. Przy tym Sąd ograniczając władzę rodzicielską może dodatkowo powołać kuratora, który będzie wsparciem dla rodziny, a w skrajnych przypadkach Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek, następuje najczęściej, gdy rodzice dziecka się rozstają i nie są w stanie wspólnie sprawować opieki nad dzieckiem, najczęstszym tego powodem jest zaostrzony konflikt lub wyjazd jednego

Mamo, tato co Ci wolno? Problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej. O tym czym jest władza rodzicielska była mowa w poprzednim poście, dziś o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Dobro dziecka nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dlatego też, aby odnaleźć definicję należy poszukać w doktrynie i judykaturze. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego z związku z tym, że nie ma definicji ustawowej pojęcia "dobro dziecka", jego rozumienie zależy od konkretnych okoliczności