Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (budynek Atrium II p.)

Alt zdjęcia

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy wszystkiego, co związane jest z majątkiem osoby zmarłej, a więc spadkodawcy. Należy pamiętać, że spadek to nie tylko dobra materialne, ale i różnego rodzaju zobowiązania. Są dwie formy dziedziczenia ustawowa i testamentowa, mimo tego, że wiele osób za życia decyduje się odpowiednio rozdysponować swoim majątkiem, podejmując niezbędne kroki, takie jak sporządzenie testamentu, przekazanie darowizny czy też wydziedziczenie niegodnego krewnego, to nie zawsze świadoma jest wszelkich ryzyk z tego płynących, tym samym niejednokrotnie robi to w sposób niewłaściwy. Wychodząc naprzeciw Klientom kancelaria udziela porad i prowadzi sprawy o:

nabycie spadku;

podział spadku;

odrzucenie spadku;

zachowek;

wydziedziczenie;

uznanie nieważności testamentu;

Ponadto kancelaria udziela porad w zakresie zabezpieczenia masy spadkowej, zapisów, poleceń i sporządzania testamentu, a także zrzeczenia się dziedziczenia i wydziedziczenia niegodnych członków rodziny.